Pályázat

Tisztelt Pályázó!

 

Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) fennállása óta 6. alkalommal, idén is meghirdeti pályázatát "Nemzeti Ovi-Sport Program" címen.

A Programról részletesen tájékozódhat a letölthető Programfüzetünkből .

Az Ovi-Sport Program főbb elemei: Pálya + Eszközkészlet + Képzés + Rendezvény + Program megvalósítás.

A Programban szereplő elemek támogatási intenzitása különböző, mely igazodik a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényhez (a továbbiakban: TAO törvény), a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Kormányrendelethez, valamint az Alapítvány saját célkitűzéseihez.

Pályázat előfeltétele: a végső kedvezményezett óvoda rendelkezzen egy 7x14 méter nagyságú, megtisztított, sík (vízszintes) földterülettel.

Pályázó szerv: Az Alapítványhoz az óvodát fenntartó Önkormányzat, Egyház, egyéb jogi személy vagy civil szervezet pályázhat, ill. az az óvoda, aki a szükséges önrészt valamilyen módon biztosítani képes (saját alapítvány, egyéb támogató, stb).

Összeférhetetlenség más pályázatokkal, programmal: NINCS!

Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 1. Testületi döntés
 2. Építésügyi hatósági nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy az Ovi-Sport Pálya nem építési engedély köteles
 3. Végső kedvezményezett Óvoda/Óvodák Tulajdoni lap kivonata (nem hiteles ingyenes is elegendő, takarnet)
 4. Kitöltött kérdőív
 5. Közműnyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a pálya tervezett helyén, illetve annak 1 m-es vonzáskörzetében semmilyen föld alatti közmű vezeték nem akadályozza a Pálya kivitelezését
 6. Szándéknyilatkozat (önkormányzatoknakegyházaknakcégeknek, civil szervezeteknek, magánszemélyeknek)
 7. Önkormányzat címere és címerhasználati engedély (mely szerint nyertes pályázat esetén a címer használható honlapunkon való feltüntetés céljából)
 8. Tagfelvételi kérelem a pártoló testületi csatlakozáshoz
 9. Végső kedvezményezett Óvoda/Óvodák Alapító okirata
 10. Végső kedvezményezett Óvoda/Óvodák Aláírási címpéldánya
 11. Végső kedvezményezett Óvoda/Óvodák Magyar Államkincstár által kiállított Törzskönyvi kivonata
 12. Végső kedvezményezett Óvoda/Óvodák logója (honlapunk való feltüntetés céljából)
 13. Végső kedvezményezett Óvoda/Óvodák hivatalos honlapjának címe (honlapunkon való feltüntetés céljából)
 14. A tulajdonos hiteles nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon). Kérjük, a nyilatkozat tartalmazza az óvoda pontos nevét és címét!

A dokumentumokat 2 eredeti példányban és elektronikus úton is meg kell küldeni! (Posta cím: Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány, 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., E-mail cím: zsanett.furka@ovi-sport.hu, info@ovi-sport.hu).

További információk:

Amennyiben a Pályázó közreműködésével legalább 9 millió Ft TAO felajánlás érkezik az Alapítvány részére, úgy a beadott pályázat minden egyéb szempont elbírálása nélkül nyertes.

Az önrész biztosításáról szóló határozatot mindenféleképpen meg kell küldeni, de az önrészt csak 2018. év első negyedévében kell az alapítvány részére átutalni.

Ha idő közben mégsem áll rendelkezésre az önrész, lehetőség van a pályázat következő évre történő átcsoportosítására anélkül, hogy a pályázat elutasításra kerülne! Amennyiben átcsoportosítás mellett döntenek, kérjük, erről minden esetben a lehető leghamarabb értesítsék Alapítványunkat.

Amennyiben pályázatunkkal kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, kérjük, keresse Alapítványunkat a zsanett.furka@ovi-sport.hu e-mail címen, munkatársunk készséggel áll rendelkezésére.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2016/17-es pályázati időszak lezárult!

A 2016/17-es pályázati időszak nyertesei: Nyertesek listája .