Embedded thumbnail for Pályázat
Pályázat

Tisztelt Pályázó!

A 2018/2019-es évre vonatkozó pályázatunk lezárult! A következő pályázatunk kiírásának várható ideje 2019. február közepe!

A pályázati anyagok beérkezésének határideje LEJÁRT! Jelenleg már csak várólistára tudunk pályázatokat fogadni.

A Programról részletesen tájékozódhat a letölthető Programfüzetünkből .

Az Ovi-Sport Program főbb elemei: Pálya (árnyékoló hálóval) + Eszközkészlet + Képzés + Rendezvény + Program megvalósítás.

A Programban szereplő elemek támogatási intenzitása különböző, mely igazodik a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényhez (a továbbiakban: TAO törvény), a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Kormányrendelethez, valamint az Alapítvány saját célkitűzéseihez.

Az Alapítvány 2018. április 30-ig TAO projekt kérelmet nyújt be a Magyar Röplabda Szövetséghez, a Magyar Kézilabda Szövetséghez és a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, mint elbíráló szervezetekhez. Az elbíráló szakszövetség által kiadott határozat kézhezvételét követően az Alapítvány kuratóriuma dönt a nyertes pályázatok kiválasztásról. Az egyes programelemekre fordítható támogatási összegek mértékét az elbíráló szakszövetség határozza meg, emiatt az önrész pontos összegét a Program befejeztével határozza meg az Alapítvány, ami megközelítőleg 4.000.000-4.500.000 Ft lesz, azaz négymillió-négymillió-ötszázezer forint lesz óvodánkként. Amennyiben meghaladja ezt a keretet, úgy a többletköltségeket az Alapítvány vállalja át. Az idei évetől lehetőség van arra, hogy a Pálya és az Eszkökészlet a Pályázó szerv tulajdonába kerüljön a hivatalos átadás-átvétel után.

Pályázat előfeltétele: a végső kedvezményezett óvoda rendelkezzen egy legalább 7x14 méter nagyságú (legideálisabb: 9x15 méter), megtisztított, sík (vízszintes) földterülettel.

Pályázó szerv: Az Alapítványhoz az óvodát fenntartó önkormányzat, egyház, egyéb jogi személy vagy civil szervezet pályázhat, ill. az az óvoda, aki a szükséges önrészt valamilyen módon biztosítani képes (saját alapítvány, egyéb támogató, stb).

Összeférhetetlenség más pályázatokkal, programmal: NINCS!

Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 1. Testületi döntés 
 2. Építésügyi hatósági nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy az Ovi-Sport Pálya nem építési engedély köteles
 3. Végső kedvezményezett óvoda/óvodák tulajdoni lap kivonata (nem hiteles ingyenes is elegendő, takarnet)
 4. Kitöltött kérdőív 
 5. Közműnyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a pálya tervezett helyén, illetve annak 1 m-es vonzáskörzetében semmilyen föld alatti közmű vezeték nem akadályozza a Pálya kivitelezését 
 6. Szándéknyilatkozat (önkormányzatoknak ​, egyházaknak ​, cégeknek ​, civil szervezeteknek ​, magánszemélyeknek ​)
 7. A tulajdonos hiteles nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)
 8. Önkormányzat címere és címerhasználati engedély (mely szerint nyertes pályázat esetén a címer használható honlapunkon való feltüntetés céljából)
 9. Tagfelvételi kérelem a pártoló testületi csatlakozáshoz 
 10. Végső kedvezményezett óvoda/óvodák alapító okirata
 11. Végső kedvezményezett óvoda/óvodák aláírási címpéldánya
 12. Végső kedvezményezett óvoda/óvodák Magyar Államkincstár által kiállított törzskönyvi kivonata
 13. Végső kedvezményezett óvoda/óvodák logója (honlapunk való feltüntetés céljából)​
 14. Végső kedvezményezett óvoda/óvodák hivatalos honlapjának címe (honlapunkon való feltüntetés céljából)

A dokumentumokat 2 eredeti példányban és elektronikus úton is meg kell küldeni. (Posta cím: Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány, 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., E-mail cím: zsanett.furka@ovi-sport.hu, info@ovi-sport.hu).

További információk:

Amennyiben a Pályázó közreműködésével legalább 13.500.000 Ft, azaz tizenhárommillió-ötszázezer Ft TAO felajánlás érkezik az Alapítvány részére, úgy a beadott pályázat minden egyéb szempont elbírálása nélkül nyertes.

(Amennyiben a Pálya és az Eszközkészlet a Pályázó tulajdonába kerül. Változtatás jogát fenntartjuk)

Az önrész biztosításáról szóló határozatot mindenféleképpen meg kell küldeni, de az önrészt csak 2019. év első negyedévében kell az alapítvány részére átutalni.

Ha időközben mégsem áll rendelkezésre az önrész, lehetőség van a pályázat következő évre történő átcsoportosítására anélkül, hogy a pályázat elutasításra kerülne! Amennyiben átcsoportosítás mellett döntenek, kérjük, erről minden esetben a lehető leghamarabb értesítsék Alapítványunkat.

Amennyiben pályázatunkkal kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, kérjük, keresse Alapítványunkat a zsanett.furka@ovi-sport.hu e-mail címen, munkatársunk készséggel áll rendelkezésére.

 


Ovi-Röpi

Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy Alapítványunk programja a tavalyi évben új sportággal, a röplabdával bővült. Ebben az évben a Magyar Röplabda Szövetség szakembereivel együtt kidolgoztuk az Ovi-Röpi Programot.

Az újdonsült Ovi-Röpi Program alapvető eleme a röplabda-specifikus eszközkészlet, melynek összeállítása sok éves tapasztalaton és sportszakemberek szakmai tanácsán alapul. Az új sporteszközök szakszerű használatának megismerése érdekében szakedzőink az óvodapedagógusok számára egy speciális képzést is tartanak. A képzés során az óvodapedagógusok elsajátítják a gyermekek röplabda-specifikus oktatásához szükséges legfontosabb alapkövetelményeket. 

Az Ovi-Röpi csomag tartalma:

 • röplabda eszközkészlet,
 • óvodapedagógus képzés, illetve a kapcsolódó oktatókönyv

A csomag ára: bruttó 309.196 Ft, melynek önrésze: 130.000 Ft /óvoda.

Amennyiben szeretnének pályázni, úgy kérem küldjék vissza az alábbi kérdőívet és nyilatkozatot kitöltve, aláírva és pecsételve az alábbi címre 2018. október 1-ig: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.; valamint elektronikusan a zsanett.furka@ovi-sport.hu címre.

Ovi-Röpi nyilatkozat 

Ovi-Röpi kérdőív 


Árnyékoló háló:

Azoknak a pályázóknak, akikkez az elmúlt években sikeresen megvalósítottuk az Ovi-Sport Programot, a 2018/19-es évben ismét lehetőségük van kedvező konstrukcióban beszerezni az Ovi-Sport Pályához árnyékoló hálót és karbantartógépet.

Napjaink egyik nagy problémája az erős UV-sugárzás, amely elleni védelem a gyerekek esetében különösen fontos. Ennek figyelembe vételével fejlesztettük tovább az Ovi-Sport Pályát. A tető szerkezetére helyezendő árnyékoló háló, avagy álcaháló, a legnagyobb melegben is kellemes hőmérsékletet és árnyékot biztosít, valamint a káros UV-sugaraktól is védi a Pályán játszó gyermekeket és óvodapedagógusaikat.

Ára: bruttó 304.800 Ft, amelynek az önrésze: 135.000 Ft. Az ár tartalmazza a felszerelés költségeit is.

Amennyiben szeretnének pályázni, úgy kérem küldjék vissza az alábbi nyilatkozatot kitöltve, aláírva és pecsételve 2018. október 1-ig a 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52. címre; valamint elektronikusan a zsanett.furka@ovi-sport.hu email címre.

Pályázati nyilatkozat árnyékoló hálóra 


 

Pártoló testületi tagság óvodavezetőknek:

Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány pályázatot hirdet lelkes vezető óvodapedagógusok számára, melynek keretén belül lehetőség nyílik számukra a Pártoló Testületi Tagságra.

Pályázati határidő: 2018. május 18.

Pályázati kiírás