A Rózsai Tivadar Református Általános Iskola és Óvoda tornaszobájában összegyűlő vendégsereget Szabó Sándorné intézményvezető helyettes köszöntötte, majd pedig felkérte ünnepi beszédének elmondására Kovács Zoltánt, a Hajdúhadházi Református Egyházközség vezető lelkészét.

Lelkész úr elmondta, hogy hivatásából kifolyólag, ahová rendeli őt a sors, ott próbál meg minél többet tenni a helyi közösségért, a helyi emberekért. Hajdúhadházon az Ovi-Foci Pályára egy kivételes lehetőségként tekint, amely a gyermekek és a város fejlődéséhez járul hozzá. Beszéde végén Isten áldását kérte mind a pályára, mind pedig a gyermekekre.

Tóth Valéria Etelka, az intézmény vezetője az egészséges életmódra nevelés fontosságát hangsúlyozta ki. Ő is remek kezdeményezésnek tartja a pályát, mivel a sport, a mozgás megszerettetésének ilyenkor gyermekkorban óriási szerepe van.

Az Ovi-Foci Alapítvány képviseletében Pál Dávid a pálya megépülésének előzményeiről beszélt, majd pedig kitért arra, hogy a program nem csak a multifunkcionális műfüves sportpályát tartalmazza, hanem az eszközkészlet, amely hozzájárul az intézményen belüli sportág-specifikus testnevelés megvalósításához, illetve amellyel a pályán tartott foglalkozások színesíthetők. További alappillér az az óvodapedagógusi képzés, amely biztosítja, hogy már óvodás korban szakértő kezek között tegyék meg első nagy lépéseiket kis cipőjükben az apróságok.

A beszédek végén következtek a gyermekek műsorai. Először az óvodások, majd pedig a kisiskolások adták elő népművészeti ruháikban a nagyon ügyesen begyakorolt táncjátékaikat.

Végül pedig a nemzeti színű szalag átvágására kerülhetett sor. Kovács Zoltán és Pál Dávid ragadott ollót, a nyisszantások után pedig szimbolikusan is átadásra került a pálya. A gyerekek ezután óvodapedagógusaik vezényletével bemutatót tartottak a rendezvényen résztvevőknek, prezentálva milyen ügyesen bánnak már most a labdával.