A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai kara és az
Ovi-sport Közhasznú Alapítvány

pályázatot hirdet

a Sportalapozó mozgásfejlesztő óvodapedagógus

pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakra jelentkezők számára

 

A pályázat célja, hogy anyagilag támogassa a képzésbe jelentkezők tanulmányait.

A pályázaton a Sportalapozó mozgásfejlesztő óvodapedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakra beiratkozott hallgatók vehetnek részt.
A pályázat elnyerői a képzés sikeresen lezárt félévei után visszakapnak a befizetett tandíjukból 100 ezer forintot.

A pályázatban kiírt támogatásban egyidőben 20 fő részesülhet.

A tanulmányaikat sikeresen lezárni nem tudó pályázók a támogatást kötelesek visszatéríteni.

A pályázat benyújtása:

A pályázatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

  • Pályázati ürlap
  • Motivációs levél
  • Korábbi pedagógiai tevékenység sporttal kapcsolatos elemeinek felsorolása
  • Egyéb sporttapasztalat (sportolói, edzői múlt) bemutatása, igazolása

A pályázat benyújtható elektronikus formában a szemeszter első hónapjának végéig, elektronikus formában a következő email címen: palyazat1@ped.unideb.hu

A pályázatok elbírálásáról a Kar és az Alapítvány delegáltjaiból álló bizottság hoz döntést, melyről 30 napon belül dönt és értesíti a pályázókat.