Utolsó TAO pályázati lehetőség!

Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) fennállása óta 11. és valószínűsíthetően utolsó alkalommal, idén is meghirdeti TAO pályázatát „Nemzeti Ovi-Sport Program” címen. Várjuk szeretettel óvodák, önkormányzatok, egyházak és egyéb fenntartók, intézmények jelentkezését a 2022/2023-as Nemzeti Ovi-Sport Programra!

Az Ovi-Sport Program főbb elemei: Pálya (árnyékoló hálóval) + Eszközkészlet + Képzés + Rendezvény + Program megvalósítás.

Beérkezési határidő: 2022. február 1., kedd

További részletek: A Programról részletesen tájékozódhat a letölthető Programfüzetünkből. (Ovi-Sport Programfüzet 2021-2022) A Programban szereplő elemek támogatási intenzitása különböző, mely igazodik a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényhez (a továbbiakban: TAO törvény), a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Kormányrendelethez, valamint az Alapítvány saját célkitűzéseihez. Az Alapítvány TAO projekt kérelmet nyújt be a Magyar Röplabda Szövetséghez, mint elbíráló szervezethez. Az elbíráló szakszövetség által kiadott határozat kézhezvételét követően az Alapítvány kuratóriuma dönt a nyertes pályázatok kiválasztásról. Az egyes programelemekre fordítható támogatási összegek mértékét az elbíráló szakszövetség határozza meg, emiatt az önrész pontos összegét a Program befejeztével határozza meg az Alapítvány, ami megközelítőleg 5.200.000 forint lesz óvodánkként.  A Pálya és az Eszközkészlet a Pályázó szerv tulajdonába kerülhet a hivatalos átadás-átvétel után.

Pályázat előfeltétele: a végső kedvezményezett óvoda rendelkezzen egy legalább 7×14 méter nagyságú (legideálisabb: 9×15 méter), megtisztított, sík (vízszintes) földterülettel.

Pályázó szerv: Az Alapítványhoz az óvodát fenntartó önkormányzat, egyház, egyéb jogi személy vagy civil szervezet pályázhat, ill. az az óvoda, aki a szükséges önrészt valamilyen módon biztosítani képes (saját alapítvány, egyéb támogató, stb).

Összeférhetetlenség más pályázatokkal, programmal: NINCS!

Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 1. Testületi döntés Testuleti-dontes-2021
 2. Építésügyi hatósági nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy az Ovi-Sport Pálya nem építési engedély köteles
 3. Végső kedvezményezett óvoda/óvodák tulajdoni lap kivonata (nem hiteles ingyenes is elegendő, takarnet)
 4. Kitöltött kérdőív Kerdoiv-2021
 5. Közműnyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a pálya tervezett helyén, illetve annak 1 m-es vonzáskörzetében semmilyen föld alatti közmű vezeték nem akadályozza a Pálya kivitelezését Kozmu-nyilatkozat-2021
 6. Szándéknyilatkozat: Onkormanyzati-szandeknyilatkozat-2021Egyhazi-szandeknyilatkozat-2021 / Ceges-szandeknyilatkozat-2021Civil-szervezet-szandeknyilatkozat-2021Maganszemely-szandeknyilatkozat-2021
 7. A tulajdonos hiteles nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)
 8. Helyszínrajz, a tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészlet
 9. Önkormányzat címere és címerhasználati engedély (mely szerint nyertes pályázat esetén a címer használható honlapunkon való feltüntetés céljából)
 10. Tagfelvételi kérelem a pártoló testületi csatlakozáshoz ​Tagfelveteli-kerelem-2021
 11. Végső kedvezményezett óvoda/óvodák alapító okirata
 12. Végső kedvezményezett óvoda/óvodák aláírási címpéldánya
 13. Végső kedvezményezett óvoda/óvodák Magyar Államkincstár által kiállított törzskönyvi kivonata
 14. Végső kedvezményezett óvoda/óvodák logója (honlapunkon való feltüntetés céljából)​
 15. Végső kedvezményezett óvoda/óvodák hivatalos honlapjának címe (honlapunkon való feltüntetés céljából)

A dokumentumokat 2 eredeti példányban és elektronikus úton is szükséges megküldeni. (Posta cím: Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány, 1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 13., E-mail cím: debora.kocsis-bozsik@ovi-sport.hu, info@ovi-sport.hu).

További információk: Amennyiben a Pályázó közreműködésével legalább 13.000.000 Ft, azaz tizenhárommillió Ft TAO felajánlás érkezik az Alapítvány részére, úgy a beadott pályázat minden egyéb szempont elbírálása nélkül nyertes!

Az önrész biztosításáról szóló határozatot mindenféleképpen meg kell küldeni a pályázati szakaszban, de az önrészt 2022. év második félévében szükséges az Alapítvány részére átutalni.

Ha időközben mégsem áll rendelkezésre az önrész, lehetőség van a pályázat következő évre történő átcsoportosítására anélkül, hogy a pályázat elutasításra kerülne! Amennyiben átcsoportosítás mellett döntenek, kérjük, erről minden esetben a lehető leghamarabb értesítsék Alapítványunkat. Amennyiben pályázatunkkal kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, kérjük, keresse Alapítványunkat a debora.kocsis-bozsik@ovi-sport.hu e-mail címen, munkatársunk készséggel áll rendelkezésére.