Nyitott /zárt

Újra pályázati lehetőség!

Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) fennállása óta 8. alkalommal, idén is meghirdeti pályázatát „Nemzeti Ovi-Sport Program” címen.

Várjuk szeretettel óvodák, önkormányzatok, egyházak és egyéb fenntartók, intézmények jelentkezését a 2019/2020-as Nemzeti Ovi-Sport Programra!

Az Ovi-Sport Program főbb elemei: Pálya (árnyékoló hálóval) + Eszközkészlet + Képzés + Rendezvény + Program megvalósítás.

Szabályváltozások miatt a módosított beérkezési határidő (elektronikus úton): 2019. április 28., vasárnap.

További részletek:

A Programról részletesen tájékozódhat a letölthető Programfüzetünkből http://ovi-sport.hu/sites/all/themes/ovifoci/images/Letoltes_pdf_20.png.

A Programban szereplő elemek támogatási intenzitása különböző, mely igazodik a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényhez (a továbbiakban: TAO törvény), a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Kormányrendelethez, valamint az Alapítvány saját célkitűzéseihez.

Az Alapítvány 2019. április 30-ig TAO projekt kérelmet nyújt be a Magyar Kézilabda Szövetséghez és a Magyar Röplabda Szövetséghez, mint elbíráló szervezetekhez. Az elbíráló szakszövetség által kiadott határozat kézhezvételét követően az Alapítvány kuratóriuma dönt a nyertes pályázatok kiválasztásról. Az egyes programelemekre fordítható támogatási összegek mértékét az elbíráló szakszövetség határozza meg, emiatt az önrész pontos összegét a Program befejeztével határozza meg az Alapítvány, ami megközelítőleg 4.500.000 forint lesz óvodánkként. Amennyiben meghaladja ezt a keretet, úgy a többletköltséget az Alapítvány vállalja át. A Pálya és az Eszközkészlet a Pályázó szerv tulajdonába kerülhet a hivatalos átadás-átvétel után.

Pályázat előfeltétele: a végső kedvezményezett óvoda rendelkezzen egy legalább 7x14 méter nagyságú (legideálisabb: 9x15 méter), megtisztított, sík (vízszintes) földterülettel.

Pályázó szerv: Az Alapítványhoz az óvodát fenntartó önkormányzat, egyház, egyéb jogi személy vagy civil szervezet pályázhat, ill. az az óvoda, aki a szükséges önrészt valamilyen módon biztosítani képes (saját alapítvány, egyéb támogató, stb).

Összeférhetetlenség más pályázatokkal, programmal: NINCS!

Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 1. Testületi döntés szövegtervezet
 2. Építésügyi hatósági nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy az Ovi-Sport Pálya nem építési engedély köteles
 3. Végső kedvezményezett óvoda/óvodák tulajdoni lap kivonata (nem hiteles ingyenes is elegendő, takarnet)
 4. Kitöltött kérdőív http://ovi-sport.hu/sites/all/themes/ovifoci/images/Letoltes_doc_20.png
 5. Nyilatkozat közműre vonatkozóan, hogy a pálya tervezett helyén, illetve annak 1 m-es vonzáskörzetében semmilyen föld alatti közmű vezeték nem akadályozza a Pálya kivitelezését http://ovi-sport.hu/sites/all/themes/ovifoci/images/Letoltes_doc_20.png
 6. Szándéknyilatkozat: önkormányzatoknakegyházaknakcégeknekcivil szervezeteknek magánszemélyeknek
 7. A tulajdonos hiteles nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)
 8. Önkormányzat címere és címerhasználati engedély (mely szerint nyertes pályázat esetén a címer használható honlapunkon való feltüntetés céljából)
 9. Tagfelvételi kérelem a pártoló testületi csatlakozáshoz http://ovi-sport.hu/sites/all/themes/ovifoci/images/Letoltes_doc_20.png
 10. Végső kedvezményezett óvoda/óvodák alapító okirata
 11. Végső kedvezményezett óvoda/óvodák aláírási címpéldánya
 12. Végső kedvezményezett óvoda/óvodák Magyar Államkincstár által kiállított törzskönyvi kivonata
 13. Végső kedvezményezett óvoda/óvodák logója (honlapunk való feltüntetés céljából)​
 14. Végső kedvezményezett óvoda/óvodák hivatalos honlapjának címe (honlapunkon való feltüntetés céljából)

A dokumentumokat 2 eredeti példányban és elektronikus úton is meg kell küldeni.

Posta cím: Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány, 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.,

E-mail cím: denes.hullam@ovi-sport.huinfo@ovi-sport.hu).

További információk:

Amennyiben a Pályázó közreműködésével legalább 13.500.000 Ft, azaz tizenhárommillió-ötszázezer Ft TAO felajánlás érkezik az Alapítvány részére, úgy a beadott pályázat minden egyéb szempont elbírálása nélkül nyertes.

 • Ovi-Sport Programfüzet
 • Támogatási szerződés minta I. (HAMAROSAN – Amennyiben a Pálya és az Eszközkészlet az Alapítvány tulajdonában marad 15 évig. Változtatás jogát fenntartjuk)
 • Támogatási szerződés minta II. (HAMAROSAN – Amennyiben a Pálya és az Eszközkészlet a Pályázó tulajdonába kerül. Változtatás jogát fenntartjuk)
 • Céges szándéknyilatkozat (TAO) http://ovi-sport.hu/sites/all/themes/ovifoci/images/Letoltes_doc_20.png

Az önrész biztosításáról szóló határozatot mindenféleképpen meg kell küldeni, de az önrészt csak 2020. év első negyedévében kell az alapítvány részére átutalni.

Ha időközben mégsem áll rendelkezésre az önrész, lehetőség van a pályázat következő évre történő átcsoportosítására anélkül, hogy a pályázat elutasításra kerülne! Amennyiben átcsoportosítás mellett döntenek, kérjük, erről minden esetben a lehető leghamarabb értesítsék Alapítványunkat.

Amennyiben pályázatunkkal kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, kérjük, keresse Alapítványunkat a denes.hullam@ovi-sport.hu e-mail címen, munkatársunk készséggel áll rendelkezésére.